Tekirdağ Web Tasarım

WEB TASARIM NEDİR NE DEĞİLDİR…

2000’li yılların en çok konuşulan sektörlerinden biri de web tasarım sektörüdür. Son yıllardaki sosyal medya çılgınlığının etkisiyle web tasarım sektörü daha da önem kazanmıştır. Artık web tasarım denildiğinde milyon dolarlar kazanılabilen bir sektör akla gelmektedir.

Peki nedir bu web tasarım? Aslında web tasarım terimi çok geniş bir anlam ifade etmektedir. Öyleki web tasarım denilince akla en küçük işletmelerin basit web sayfarından milyon dolarlık alışveriş sitelerine kadar çok geniş bir yelpaze gelmektedir. Eğer web tasarım terimine basit bir tanım yapmak istersek şöyle diyebiliriz; internet sitelerinin yapımı, geliştirilmesi ve işletilmesi işlemlerinin tümüne web tasarım denilmektedir. Bu web tasarım tanımı sektöre uzak insanların kafalarındaki web tasarım ile ilgili soruları biraz olsun aydınlatacaktır.

Günümüzde internet hayatımızın büyük bir bölümünü kaplamaktadır. Bu sebeple web tasarım da önemini arttırmaktadır. Ülkemiz web tasarım‘ın öneminin anlaşılması bakımından dünyaya oranla biraz geride olmakla beraber, son yıllarda internetin hızlı gelişimi sonucu web tasarım da büyük bir sıçrama yapmış, önemi anlaşılmaya başlanmış ve web tasarım büyük bir sektör haline gelmiştir.

Tekirdağ Web Tasarım
 • En son teknoloji ve teknik kullanılır,
 • Müşteri memnuniyeti birinci sırada yer alır,
 • Kaliteden taviz verilmez,
 • Ekonomiktir,
 • Web site çalışmalarımız, zamanında ve istenildiği biçim ve özelliklerde teslim edilir...
 • Web Tasarımın bu hızlı gelişiminin en önemli sebebi, firmaların web tasarım sayesinde diğer reklam türlerinden çok daha ucuza çok daha büyük kitlelere ulaşabilmeleridir. Örneğin web tasarım sayesinde bir reklam filmi milyonlarca insana aynı anda ve çok düşük ücretlerle ulaşabilmektedir. web tasarım dışında hiçbir platformda bu büyüklükte kitlelere web tasarım kadar kolaylıkla ulaşılamamaktadır. web tasarım’ın gelişmesindeki bir diğer sebep ise web tasarım'da yapılacak reklamın sadece ulaşılmak istenen spesifik bir topluluğa hitabetmesinin sağlanabilmesidir. Peki bu nasıl gerçekleştirilir? İşte burada web tasarım‘ın en önemli özelliği olan etkileşimlilik ortaya çıkmaktadır. web tasarım haricindeki platformlarda iletilmek istenen mesaj herkese aynı şekilde iletilir. Oysaki web tasarım da daha önceden örneğin üyelik formu ile alınmış bilgiler kullanılarak tüm kitle belirlenen özelliklere göre gruplara ayrılabilir ve bu grupların her birine ayrı ayrı hitabedilebilir.

  İşte bu özellikler web tasarım diğer platformlar arasında farklılaştırarak “geleceğin platformu” sıfatını kazanmasını sağlamaktadır.

  ÇALIŞMA STRATEJİLERİMİZ

  Tekirdağ Web Tasarım
 • Müşteri odaklı çalışmayı ilke edinmek
 • Müşterinin ihtiyaçlarını ve hedeflerini kavramak, çözüm üretmek
 • Fiyata dayalı rekabetten kaçınmak, yaratılan değere dayalı rekabeti oturtmak,
 • Sektörü takip ederek yeni projeler geliştirmek ve reklam verene farklı öneriler sunabilmek,
 • Reklam ajansları ile stratejik işbirlikleri yapmak,
 • Pazarı büyütecek işbirlikleri yapmak, eğitimlere öncü olmak ve uygulamak
 • Çözüm üretme ve çözümü yönetebilme yeteneği
 • Ekonomik ve şeffaf fiyat politikaları
 • Zamanında iş teslimi, hızlı üretim
 • Gerçek kalite standartları ve sanatsal duyarlılık
 • Çalışkan, başarılı, güleryüz, iyi niyet
 • Tekirdağ Web Tasarım
  Tekirdağ Web Tasarım
  @elmasgrafik
  İŞLERİMİZDEN BAZILARI
  NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?